• Bästa kund, vi rekommenderar användning av ansiktsmask i våra lokaliteter.
  • Mer information och mottagningstider får du av vår rådgivningstjänst på numret 010 380 8000.
Fler sökalternativ

Barnsjukdomar - 20.06.2021

Följande lediga tider, alla Pikkujätti läkarcentraler.
10:20
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
10:20
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
10:30
20 min
PJ Tampere Ratina infektiovastaanotto
Ashorn Merja
10:40
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
10:40
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
10:40
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
10:50
20 min
PJ Tampere Ratina infektiovastaanotto
Ashorn Merja
11:00
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
11:00
15 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
11:00
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
11:00
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
11:00
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Palkama Tessa
11:10
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Kotaniemi-Syrjänen Anne
11:15
15 min
Pikkujätti Tapiola
Terävä Harri
11:15
15 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
11:20
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Palkama Tessa
11:20
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Öhrling Anu
11:20
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
11:20
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
11:30
15 min
Pikkujätti Tapiola
Terävä Harri
11:30
15 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
11:30
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Kotaniemi-Syrjänen Anne
11:40
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Palkama Tessa
11:40
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
11:40
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Öhrling Anu
11:40
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
11:45
15 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
12:00
15 min
Pikkujätti Tapiola
Terävä Harri
12:00
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
12:00
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
12:00
10 min
Pikkujätti Telefonmottagning
Rahkonen Otto
12:10
10 min
Pikkujätti Telefonmottagning
Rahkonen Otto
12:15
15 min
Pikkujätti Tapiola
Terävä Harri
12:20
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
12:20
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
12:20
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
12:20
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Öhrling Anu
12:20
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Palkama Tessa
12:20
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
12:30
15 min
Pikkujätti Tapiola
Terävä Harri
12:30
20 min
Pikkujätti Tampere Ratina
Ashorn Merja
12:40
20 min
Pikkujätti Kamppi
Tanninen Tiina
12:40
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Kotaniemi-Syrjänen Anne
12:40
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
12:40
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
12:40
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
12:40
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
12:40
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Öhrling Anu
12:40
20 min
Pikkujätti Telefonmottagning
Palkama Tessa
12:45
15 min
Pikkujätti Tapiola
Terävä Harri
12:50
20 min
Pikkujätti Tampere Ratina
Ashorn Merja
13:00
20 min
Pikkujätti Kamppi
Strang-Karlsson Sonja
13:00
20 min
Pikkujätti Tapiola
Kaseva Nina
13:00
15 min
Pikkujätti Tapiola
Terävä Harri
13:00
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
13:00
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
13:00
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Kotaniemi-Syrjänen Anne
13:00
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Öhrling Anu
13:10
20 min
Pikkujätti Tampere Ratina
Ashorn Merja
13:15
15 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
13:15
15 min
Pikkujätti Tapiola
Terävä Harri
13:20
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Öhrling Anu
13:20
20 min
Pikkujätti Kamppi
Strang-Karlsson Sonja
13:20
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
13:20
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
13:20
20 min
Pikkujätti Tapiola
Kaseva Nina
13:30
20 min
Pikkujätti Tampere Ratina
Ashorn Merja
13:30
15 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
13:40
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Kotaniemi-Syrjänen Anne
13:40
20 min
Pikkujätti Tapiola
Kaseva Nina
13:40
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
13:40
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Palkama Tessa
13:40
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
13:40
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Öhrling Anu
13:40
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
13:40
20 min
Pikkujätti Kamppi
Strang-Karlsson Sonja
13:45
15 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
13:50
20 min
Pikkujätti Tampere Ratina
Ashorn Merja
14:00
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Palkama Tessa
14:00
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
14:00
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
14:00
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Kotaniemi-Syrjänen Anne
14:00
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
14:00
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
14:20
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Palkama Tessa
14:20
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Öhrling Anu
14:20
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
14:20
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
14:20
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Kotaniemi-Syrjänen Anne
14:20
20 min
Pikkujätti Tapiola
Kaseva Nina
14:20
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
14:20
20 min
Pikkujätti Kamppi
Strang-Karlsson Sonja
14:40
20 min
Pikkujätti Kamppi
Strang-Karlsson Sonja
14:40
20 min
Pikkujätti Tapiola
Kaseva Nina
14:40
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
14:40
20 min
Pikkujätti Järvenpää
Palkama Tessa
14:40
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
14:40
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
14:40
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
14:50
20 min
PJ Tampere Ratina infektiovastaanotto
Ashorn Merja
15:00
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
15:00
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
15:00
20 min
Pikkujätti Telefonmottagning
Strang-Karlsson Sonja
15:00
15 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
15:00
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
15:00
20 min
Pikkujätti Tapiola
Kaseva Nina
15:10
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Kotaniemi-Syrjänen Anne
15:15
15 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
15:20
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
15:20
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
15:20
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
15:20
20 min
Pikkujätti Tapiola
Kaseva Nina
15:20
20 min
Pikkujätti Kamppi
Strang-Karlsson Sonja
15:30
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Kotaniemi-Syrjänen Anne
15:30
15 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
15:40
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
15:40
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
15:40
20 min
Pikkujätti Kamppi
Carlson Julia
15:40
20 min
Pikkujätti Kamppi
Strang-Karlsson Sonja
15:40
20 min
Pikkujätti Tapiola
Kaseva Nina
15:45
15 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
16:00
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Kilpeläinen Leena
16:00
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Rahkonen Otto
16:00
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Kotaniemi-Syrjänen Anne
16:00
20 min
Pikkujätti Itäkeskus
Björk Irina
16:00
20 min
Pikkujätti Tapiola
Kaseva Nina
16:20
20 min
Pikkujätti Myyrmäki
Kotaniemi-Syrjänen Anne
16:20
20 min
Pikkujätti Tapiola
Kaseva Nina